top of page

佮串子老師踅菜市


各位來賓,各位來賓! 三週年了後頭一批!


有魚文創 串仔魚老師邀請

5/21(禮拜)10:00-12:00 水媽媽手作坊 利利老師


6/18(禮拜)10:00-12:00 田邊煮煮 飯丸老師


佇咧樂暢進行全台語ê 活動, 講師攏對宜蘭請來矣! 已經毋知按怎形容in ê誠意矣! 台語毋是表演ê 語言,是生活、學習、傳承 ê 語言,做伙踅菜市、食好料! 趕緊來報名!


報名表佇咧遮!趕緊來報名!!


Comments


bottom of page