top of page

台語化學|蓬鬆棉仔糖Slime囡仔界sióng受歡迎ê 台語化學來--矣!

黏黏、siûnn-siûnn、軟siô-siô 有人叫伊鼻膏蟲,有人叫伊”Slime”!


各位小科學家,恁準備好矣--未?

緊來製造家己獨一無二ê Slime


2024/3/9(拜六)10:10-11:00 | 3-8歲


2024/3/17(禮拜)13:40-14:30 | 7-12歲


2023/03/17(禮拜) 15:00-15:50 |3-8歲Tr. NaNa 科學摩天輪

Comments


bottom of page