top of page

《台語蟲豸課Tâi-gí Thâng-thuā khò》


媽!我A-îng啦! 來!台語環境家己起造! 《台語蟲豸課Tâi-gí Thâng-thuā khò》

時間:2022/03/31 地點:樂暢親子共學空間 適合:3-6歲囡仔 2歲以上就會使報名參加, 家長愛較注意囡仔ê狀況喔!

報名連結

想欲報名个人,請去A-îng面冊注文喔!

https://a-ying.tw


#親子友善出租空間 #支持本土語言活動 #歡迎場勘

bottom of page