top of page

唱家己ê歌——我ê認同hām語言tńg大人之路


轉型正義kap不當黨產-台語講座

【第2場】唱家己ê歌——我ê認同hām語言tńg大人之路


阮ê 好朋友台師大台文系 莊佳穎教授欲來去小小書房開講--啊!


📍9/2(拜六)19:30~21:00

📍地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)

📍費用:免費參加,請先報名,實名制。


點半鐘用專業社會學ê 角度、台語媽媽ê 角度來解剖伊對轉型正義ê 看法,

伊是按怎會變做一ê 台語媽媽?

閣佮囡仔做伙出版一套三本ê 好書,

按怎佇咧生活中實現「唱家己ê 歌」?


------------------------------------------


轉型正義和不當黨產-台語講座

【第2場】唱家己ê歌——我的認同和語言轉大人之路


我們的好朋友台師大台文系 莊佳穎教授要在小小書房開講啦!


📍9/2(星期六)19:30~21:00

📍地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)

📍費用:免費參加,請先報名,實名制。


滿滿一個半小時,

用專業社會學角度、台語媽媽的角度來解剖她對轉型正義的看法,莊佳穎教授是如何變身為一位台語媽媽?

還和小孩一起出版了一套三本的好書,

要如何在生活中實踐「唱家己ê 歌」呢?

讓我們一起來看看!


Comments


bottom of page