top of page

地板流-Floor Flow Movement-<身體ê伸勼 腰腹ê訓練>


緊lâi報名喔!歡迎鬥分享轉傳


<身體ê伸勼 腰腹ê訓練>

姿勢ê線條佇空間內,有垂直ê方向,嘛有水平的,親像畫圖仝款。 透過無仝ê姿勢,產生流動ê空間變化。


Chu-sè ê sòaⁿ-tiâu tī khong-kan lāi, ū sûi-ti̍t ê hong-hiòng, mā ū chúi-pêng--ê, chhin-chhiūⁿ ōe-tô͘ kāng-khoán. Thàu-kòe bô-kâng ê chu-sè, sán-seng liû-tōng ê khong-kan piàn-hòa.

*活動時間

10/24(一)3:00~4:00PM

10/28(五)3:00~4:00PM


*體驗課程:300箍/人

*地 點 :樂暢親子共學空間(臺北市大同區長安西路78巷4弄5號2樓)

Le Second Floor Kids Studio 樂暢親子共學空間

*活動對象:大人

(就算無學過身體kap舞動課程,只要有興趣,攏歡迎試看覓。)


*報名連結:


コメント


bottom of page