top of page

有魚文創X水媽媽手作坊-雞卵ê秘密-雞仔囝啄蛀


有魚文創水媽媽手作坊 |日期: 2022/08/20 |10:00-12:00 (台語)雞卵ê秘密-雞仔囝啄蛀 |13:30-15:30 (嘛改做台語) 雞卵ê秘密-雞仔囝啄蛀

注意!下午改台語場囉,大家快來!

報名連結如下: https://www.beclass.com/rid=2648b2062c30d1921a92

bottom of page