top of page

有魚文創 x水媽媽手作坊 l 20230521


串仔魚老師佮利利老師𤆬囡仔 去踅有百年歷史ê 中山市場, 佇咧樂暢親子共學空間 做出足好食ê pizza!

後個月6/18閣有宜蘭來的飯丸老師 做伙煮好料--ê, 趕緊來報名--喔!

https://www.beclass.com/m/rid=274b1666450b89020b2c


#田邊煮煮 #有魚文創 #水媽媽手作坊 #樂暢親子共學空間 #全台語 #活動 #親子共學

bottom of page