top of page

《身軀ê 科學-微生物》阿熒的教室|20230604阿熒老師教逐家熟似各種微生物ê形, 咱ê 手嘛有看袂著ê 微生物 !

想欲瞭解無? 今年閣有上課的機會,趕緊來報名~


阿熒的教室|生活的科學 9-12月報名:https://forms.gle/cngCHcga2ZrxhFJt9

阿熒的教室|身軀的科學 9-12月報名:https://forms.gle/FwgkxsViJg1iQz1K8


Comments


bottom of page