top of page

逐工攏是母語日!


二月攏足無閒ê --呢!

攏咧無閒大聲講出「逐工攏是母語日!」

2/25(拜六)11:00-17:00

阮佇咧士林科教館古錐母語市集第九攤等你喔!


————————


二月超忙的!

都在忙著大聲說出:「每天都是母語日!」

2/25(星期六)11:00-17:00

我們在士林科教館古錐母語市集第九攤等你喔!


Comments


bottom of page