top of page

2024新年快樂 Sin-nî khuài-lo̍k🎉無閒規工,才發現今仔日是2023上尾一工--neh!

樂暢親子共學空間,佇明年一月歇睏日出租有變濟--ooh!真正足歡喜--ê!

感謝逐家 ê 支持。

2024予咱做伙繼續愛台灣、愛台北、愛囡仔!


(華文)

在忙忙碌碌中突然發現,哎喲!今天是2023最後一天呢!

樂暢親子共學空間,明年一月份假日場租預約有變多喔!真是可喜可賀!

感謝大家的支持!

2024讓我們一起繼續關懷台灣、愛台北、關心小孩吧!
Comments


bottom of page